بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

آخرین مطالب
۲۳ دی ۹۵ ، ۰۰:۰۷

00:35

فردا میخوام برم موهام ُ کوتاه کنم عصری به " او" گفتم که کوتاه کردم کلی ناراحت شد و حتی گفت بابت کارای که میکنم داره ازم بدش میاد منم بهش گفتم میخوای دیگه بهت زنگ نمیزنم کلی هم درباره بدقولی هاش و وعده ُ وعیداش بهش گفتم اما اون باز حرف خودش ُ میزنه که تو از هیچی خبرنداری بهش میگم حالا که ی چیزای بینمون عوض شد بیا همینجوری که هستیم هم ُ قبول داشته باشیم و باهم کنار بیایم ..بهشم گفتم حتی اگر زمانی بتونی ازدواج کنی من دیگه باهات ازدواج نمیکنم چون ذوق ُ شدقی که داشتم ُ باعث شد همشون با بدقولی هاش نابود کنه دیگه حسی شوقی ذوقی نمونده که بخوام به ازدواج فکر کنم .. اینم بگم هاا اون کلا اهل ازدواج نیست .. 

۹۵/۱۰/۲۳
بی نشان بانو