بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

آخرین مطالب
۲۰ دی ۹۵ ، ۲۳:۲۸

00:32

فردا با چند تا از دوستامون اعم از پسر و دختر میرم واسه عکاسی و در کنارش خوش گذرونی : ) البته اگر " او" جان بیاد رفتنم کنسل میشه چون امروز وقتی بهش گفتم گفت خودم میام باهم بریم اما فکر نکنم نمیاد ی چیزی گفته . 

باید نهایت تا آخر شب بهم جواب بده چون فردا ساعت ۱۰ میریم تا بعد از غروب برمیگردیم قرار شده ناهارم از بیرون بگیریم . 

۹۵/۱۰/۲۰
بی نشان بانو