بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

آخرین مطالب
۲۰ دی ۹۵ ، ۰۱:۳۸

00:30

میخوام هر چی شارژ دارم ُ تمام کنم که دیگه نه بیام اینجا نه به "او" لعنتی زنگ بزنم ..

مطمعن شم " او" دیگه نمیخواد جوابم ُ بده و نمیخواد دوستم بمونه سیم کارتم ُ سه سوته عوض میکنم ..مردا خیلی پست شدن فقط بلدن با حرفاشون ُ شعارای که میدن دخترا رو گول بزنن ُ قلب ُ احساس طرف ُ به بازی بگیرن اما کاش یادشون نره که ی خدایی هم اون بالا وجود داره و بر همه اعمال زشتشون نظارت داره و به موقع جواب بدی هاشون ُ میده .. خدا لعنت کنه تک تک مردای پست ُ بی وجدان رو 😠 


۹۵/۱۰/۲۰
بی نشان بانو