بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

آخرین مطالب
۱۹ دی ۹۵ ، ۲۳:۳۲

00:28

دیگه به " او" اونجوری که باید نمیخوام حساس باشم عصری هم بهش گفتم تو آزادی هر کاری بکنی راحت باش . 

امروز سرکلاس استاد همه ی نگاهش به من بود اونقد که دوستمم متوجه شده بود بین آنتراک کلاس جام ُ عوض کردم اما وقتی دوباره کلاس شروع شد باز همه نگاه استاد به من بود بچه ها ازش سوال میپرسیدن اون نگاه به من میکرد ُ جواب بچه ها رو میداد درس ُ توضیح میداد نگاهش به من بود خودم دیگه خندم گرفته بود اما گفتم بی خیال بذار نگاه کنه مگه حالا داره با نگاهش میخورتم اتفاقا اینجوری وادارم میکنه بیشتر به درس توجه کنم : )

.

.

شاید فردا برم دانشگاه میخوام ثبت نام کنم البته قبلش باید دنبال کار باشم .. شاید ی چند روزی نیام چون شارژ نت ندارم .

۹۵/۱۰/۱۹
بی نشان بانو