بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

بی قراری های بی نشان بانو

اینجا تا هر بی نـهـایتی که میپسندید، قضاوت کنید

آخرین مطالب
۱۹ دی ۹۵ ، ۱۵:۰۳

00:27

دیشب موقع خواب یهو یاد حرفای دو تا فالگیری که توی این مدت برام فال گرفته بودن افتادم هر دوتاشون گفته بودن " او" با من ازدواج نمیکنه و تهشم از هم جدا میشیم یادمه وقتی برای " او" تعریف کردم باهام دعوا کرد که چرا به حرفای اینا اعتماد میکنی و اصن چرا میری فال میگیری اما الان متوجه شدم که حرفاشون حقیقت داشته نمیدونم چی بگم : ( مامانم میگه رفتم مسافرت به زن عموت میگم اگر ی آدم خوب میشناسه تو رو بهش معرفی کنه منم گفتم آره مثل هوشی که سن بالا بود ُ بابا قبول نکرد میگه نه بهش میگم سن بالا نباشه میگه حداقل بری فلان کشور خوشبخت بشی ُ منم هر وقت دلم گرفت بیام پیشت : )  منم بهش گفتم لازم نکرده من راه دور ازدواج نمیکنم . طفلی دوست داره عروس شدنم ُ خوشبختیم ُ ببینه اما حیف که هیچ وقت نمیتونم آرزوشُ برآورده کنم : ( 

۹۵/۱۰/۱۹
بی نشان بانو